Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Kangro Haljastus OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).
Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.
 
1. Kelle andmeid Kangro Haljastus OÜ töötleb?
Kangro Haljastus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta haljastamine@gmail.com
Kangro Haljastus OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.
Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.
 
2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.
Kui Kangro Haljastus OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.
Kangro Haljastus OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.
Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.
Näiteks töötleb Kangro Haljastus OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.
Kangro Haljastus OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
Kangro Haljastus OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
kliendile uute teenuste pakkumine;
Kangro Haljastus OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine;
veebilehe haldamine;
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
kliendi päringutele vastamine;
 
3. Kuidas andmeid kogutakse
Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.
Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.
Kangro Haljastus OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:
Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Kangro Haljastus OÜ veebilehtedel.
Täpsemalt öeldes kasutab Kangro Haljastus OÜ:
analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks haljastus.org lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Kangro Haljastus OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata.
kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.
 
4. Kangro Haljastus OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)
Kangro Haljastus OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):
kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood, kliendi eelistused seoses Kangro Haljastus OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta, teave kliendi töö, äriprotsesside või õpingute harjumuste ja eelistuste kohta.
automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.
kasutaja toimingud seoses Kangro Haljastus OÜ e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.
muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.
Kangro Haljastus OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.
 
5. Isikuandmete jagamine
Kangro Haljastus OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.
Kangro Haljastus OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.
Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.
Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.
Infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine
Kangro Haljastus OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.
 
6.1. Isikuandmete turvalisus
Isikuandmete turvaline säilitamine on Kangro Haljastus OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.
Kangro Haljastus OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.
 
6.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?
Kangro Haljastus OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.
Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.
Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta haljastamine@gmail.com
 
7. Kliendi (andmesubjekti) õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi Kangro Haljastus OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.
Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Kangro Haljastus OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil haljastamine@gmail.com.
Kui te ei soovi saada Kangro Haljastus OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.
Andmesubjekti õigused
Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.
Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.
Kui Kangro Haljastus OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
 
8. Muud sätted
Kangro Haljastus OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.
Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.
 
Kehtiv alates 25.05.2018

Contact PersonKontakt WhatsApp-i kaudu
Kontakt

Te ei leidnud endale sobivat taime meie valikust?

Võtke meiega ühendust ja me tegeleme teiega personaalselt.

Omame koostööpartnereid üle kogu eesti.

Tel. +372 5858 9019
E-mail: haljastamine@gmail.com

Jõulukuuskede müük 2018

Tallinn ja Harjumaa:
1. Sikupilli Kaubanduskeskus
2. Torupilli Selver
3. Peetri Selver
4. Kakumäe Selver
5. Tallinna Keskturg
6. Nõmme turg
7. Mustamäe turg
8. Järve Selver
9. Haabersti Maxima XXX
10. Muuga Maxima
11. Saku Selver

Paide:
1.Paide Selver

Pärnu:
1. Pärnu Ülejõe Selver
2. Pärnu Maxima XXX

Saaremaa:
1.Kuressaare Selver

Viljandi:
1.Viljandi Selver Männimäe

 

Müük keskuste parklas alates 09.12.2018